El dia 25 de maig de 2018, va finalitzar el període d’adaptació de la nova normativa sobre protecció de dades personals, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, el qual és norma d’aplicació directa a tots els Estats membres de la UE i les seves disposicions afecten a totes les entitats de qualsevol mena que tractin dades de caràcter personal, amb la obligació que a la data indicada han d’haver implementat de manera efectiva totes les seves disposicions.

El nou Reglament, que ve a substituir a la Llei vigent 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, modifica substancialment la forma en que cal enfocar el tractament d’aquest tipus de dades.

Elements destacables de la nova normativa

 • Increment dels requisits per a la legitimitat dels tractaments
 • El consentiment explícit i informat dels afectats
 • L’establiment dels registres d’activitats de tractament de dades personals
 • La protecció de dades per defecte i en el disseny.
 • Avaluació d’impacte en els tractaments.
 • Avaluació de riscos i mesures de seguretat proporcionades
 • La nova figura del Delegat de Protecció de Dades.
 • Obligació de comunicar les violacions de seguretat
 • Responsabilitats i sancions més altes en cas d’incompliment.

 Com us podem ajudar ?

 • Davant l’impacte de l’aplicació de la nova normativa és convenient la realització d’una revisió dels tractaments que es facin i un pla d’actuació per a la implementació del nou Reglament.
 • Per tal de facilitar l’acompliment de la normativa posem a la vostre disposició la possibilitat de que un especialista en la matèria us visiti sense compromís i us pugui presentar una proposta adequada a les vostres necessitats.
 • A aquests efectes podeu contactar amb nosaltres, si hi esteu interessats.

Truqueu sense compromís al 938836899 o envieu un correu a info@btic.cat

Agencia Española de Protección de Datos

Categories: RGPD