VIDsigner és un servei de signatura electrònica adaptat a situacions tant presencials com remotes, que combina la criptografia i la biometria per oferir una manera segura de signar documents electrònicament. Aquesta solució de signatura electrònica, líder en la indústria, ofereix diferents mètodes de signatura que es poden connectar per adaptar-se a les necessitats de les empreses i ajuda els clients a transformar ràpidament la manera de fer negocis amb diferenciats.

La signatura electrònica és un important valor afegit a la transformació digital. Amb VIDsigner ja no cal imprimir documents, cosa que garanteix no només l’automatització, també la velocitat de processament d’aquests documents, igualment permet una transició fluida entre la gestió de documents i el procés d’arxiu.

Descobriu com funciona VIDsigner en aquest breu vídeo: https://youtu.be/VIf4KKtiV9w

Els principals beneficis són:

● Menys paper / Estalvi de recursos

● Treball mòbil – qualsevol lloc.

● Treball més ràpid.

● Més segur jurídicament

● Fàcil integració

● Acompanyament legal

● Accés directe a documents

● Principi d’integritat dels fitxers

● Estalvi d’espai gràcies a l’emmagatzematge digital segur

Les solucions de VIDsigner garanteixen la solidesa i el compliment legal en les operacions i aconsegueixen acumular més proves que qualsevol altre sistema tradicional per verificar la identitat del signant.

Compleix amb les regulacions com:

– Reglament europeu 910/2014 (eIDAS)

– EUA (Actes ESIGN i UETA)

– Certificació ISO 9001

– Certificació ISO 27001

– PADES-LT (Signatura a llarg termini)

– ISO/IEC 19794-7:2014

Aquesta solució està disponible per a DocuWare Cloud i no només permet reduir els costos i l’ús de paper, sinó que també accelera dràsticament els processos, garantint un alt retorn de la inversió.

Opcions de signatura

VIDsigner està connectat amb les principals aplicacions de gestió empresarail: Sage200, DocuWare, Oracle, SAP, Salesforce, Office 365, Sharepoint i moltes més, i ofereix tres opcions de signatura diferents per satisfer totes les necessitats de l’usuari. Aquesta integració única permet l’ús de qualsevol dels nostres mètodes de signatura:

Firma Biomètrica

Per a entorns de presencials i de mobilitat

Aquesta signatura manuscrita es fa servir en escenaris cara a cara i es crea en una Tablet que és capaç de captar informació biomètrica durant el procés de signatura. Les proves reunides, que inclouen la velocitat, la inclinació i la pressió aplicada, entre altres paràmetres, es codifiquen, s’incorporen al document i es poden utilitzar per identificar de manera exclusiva el signant, garantint un màxim de seguretat jurídica.

Com funciona la firma biomètrica?

Alguns dels casos d’ús de la signatura biomètrica:

– Logística: comandes, enviaments, entre d’altres.

– Vendes: contractes en un punt datenció al client (banc, lloguer de cotxe etc.), contractes dagents dassegurances a casa del client, entre altres.

– Recursos humans: contractes docupació, instruccions de treball, capacitació, entre altres.

– Administració pública: autoavaluacions, procediments de treball, procediments legals, cens

– Sector de la salut: consentiment informat, anamnesi, plans de tractament i consentiment per a la protecció de dades

SIGNATURA CENTRALITZADA

Signatura multidispositiu amb certificats emmagatzemats de forma segura al cloud.

Aquesta signatura electrònica d’ús remot es pot crear mitjançant una aplicació en un telèfon intel·ligent o una tauleta o mitjançant l’accés a una pàgina web en aquests dispositius o en un ordinador, permet signar un gran volum de documents amb uns quants clics, cosa que la converteix en una solució valuosa per a la majoria dels departaments. El signant s’identifica mitjançant un certificat unipersonal que ha estat prèviament instal·lat al dispositiu elegit per a la signatura.

Alguns dels casos d’ús de la signatura centralitzada:

– Logística: aprovacions de pagament, signatura d’albarans i factures, així com altres documents

– Banca i Assegurances: tancament immediat dels qüestionaris de salut, pòlisses d’assegurances, acords de protecció legal de dades personals, entre d’altres

– Vendes: contractes de venda, obertura de comptes, contractes de finançament (préstec/arrendament), contractes de lloguer i préstec

– Recursos Humans: documentació de normes internes, contractes de treball, acords de teletreball o qualsevol tipus de documentació laboral

– Sector de l’atenció de la salut: receptes electròniques, documentació mèdica a hospitals, clíniques i visites a domicili

REMOT

Per a qualsevol persona i en qualsevol lloc

Aquest tipus de signatura permet enviar documents a qualsevol que tingui un telèfon intel·ligent, una tauleta o un ordinador i no requereix cap instal·lació, inscripció o coneixement previ. El signant rep el document per correu electrònic de DocuWare, seguit d’una OTP (One Time Password) per SMS a l’smart phone del signant, a través de la qual un ID validat com a Proveïdor de Serveis de Confiança verifica la identitat del signant.

Com funciona la signatura remota?

Alguns dels casos d’ús de Remote Signature:

– Logística: albarans i factures, entre d’altres

– Serveis: acords de suport, contractes de manteniment, condicions d’ús, informes de danys, ordres de reparació, sol·licituds de canvi, aprovacions

– Vendes: contractes de venda, obertura de comptes, contractes de finançament (préstec/arrendament), protocols de consulta, contractes de lloguer i préstec, acords de no divulgació

STAMPER

Segell electrònic per a processos automàtics online

En determinats processos desatesos com l’emissió de factures electròniques o el segell d’òrgan administratiu, es requereix la realització de signatures automàtiques sense necessitat d’intervenció de l’usuari. VIDsigner Stamper és compatible amb els certificats de segell emesos pels principals prestadors de serveis de certificació i és combinable amb la resta de modalitats de signatura.

E-DELIVERY

Comunicacions fefaents per email

El servei de comunicacions fefaents per email VIDsigner E-Delivery és l’alternativa digital al burofax i al correu postal certificat, que permet més agilitat i seguretat amb menys costos. Des del punt de vista jurídic, constitueix una garantia en cas de litigi que el destinatari ha rebut una notificació electrònica.

Per més informació truca sense compromís al 938836899 o envia un correu a comercial@btic.cat