El Programa Kit Digital ha ampliat fins al 31 de desembre del 2024 el termini per poder sol·licitar els ajuts. Els autònoms i empreses de menys de 50 empleats podran sol·licitar fins a aquesta data els ajuts de Kit Digital i optar a bons digitals de 2000, 6.000 o 12.000 euros, en funció del segment al qual pertanyin.

Així, la quantia de l’ajuda per a empreses entre 10 i menys de 50 empleats és de 12.000 euros.

Per a empreses entre 3 i menys de 10 empleats, els bons digitals són de 6.000 euros.

Finalment, les ajudes per a pimes entre 0 i menys de 3 empleats són de 2.000 euros.

A cadascuna de les convocatòries es detallen els requisits per sol·licitar els ajuts, les obligacions que contrauen els beneficiaris, els imports màxims d’ajuda per cada categoria de solucions de digitalització, les justificacions, el pagament i control de la implantació de les solucions, entre altres matèries importants.

Algunes de les solucions de digitalització que les pimes podran sol·licitar i implantar són les següents: lloc web i presència a internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic, gestió de clients, serveis i eines d’oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica i comunicacions segures i ciberseguretat. A més, per al segon i tercer segment, també estan disponibles les solucions de presència avançada a internet i marketplace.

Per més informació ves a https://btic.cat/kit-digital