Nova convocatòria de les ajudes del KIT DIGITAL destinades a la digitalització de les comunitats de béns, societats civils amb objecte mercantil, societats civils professionals i explotacions agràries de titularitat compartida (entre 0 i menys de 50 empleats)