L’entrada en vigor de la Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, fa urgent i necessari revisar les eines de gestió de la teva empresa.

Aquesta llei publicada al BOE el 10 de juliol de 2021, entre altres, combatrà les formes de frau associades a les noves tecnologies per dissuadir el frau fiscal i l’economia submergida.

Algunes de les principals mesures són:

  • Es prohibeixen les amnisties fiscals.
  • Rebaixa el límit de pagaments en efectiu a empreses o professionals dels 2.500 euros d’abans als 1.000 euros
  • S’estableix el límit en els 600.000 euros de deute per a la llista de morosos d’Hisenda.
  • L’Agència Tributària ha de tenir el consentiment de l’obligat tributari o una autorització judicial per efectuar entrades en domicili durant les seves inspeccions.
  • Els sistemes electrònics utilitzats en la comptabilitat o la gestió empresarial s’han d’ajustar a uns requisits que garanteixin la integritat, conservació, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de les operacions.
  • Nova obligació d’informar sobre la tinença i operativa amb monedes virtuals (moneda digital), tant situades a Espanya com a l’estranger si afecta a contribuents espanyols.
  • Es prohibeix la producció, tinença o comercialització de programes o sistemes informàtics de doble ús, que permeten a les empreses ocultar part de la seva activitat.

A partir del dia 11 d’octubre de 2021, són aplicables els apartats quatre i vint-i-ú de l’article tretzè, que modifiquen la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), per acabar amb el programari de doble ús, és a dir, aquells que permeten portar una doble comptabilitat, no reflectir l’anotació de transaccions realitzades, registrar transaccions diferents a les anotacions realitzades o alterar transaccions ja registrades incomplint la normativa aplicable.

En què afecta als programes de gestió?

Aquesta Llei vol regularitzar els sistemes de programari, abolint la utilització de programari de doble ús o doble comptabilitat.

La Llei estableix la prohibició de la producció, tinença o comercialització de l’anomenat ‘programari de doble ús’, on es fan servir programes informàtics que permeten manipular la comptabilitat i que poden ser usats per empreses infractores per ocultar part de la seva activitat.

La nova llei obliga a emprar solucions de gestió que mantinguin uns estàndards alineats amb la lluita contra el frau.

En breu es preveu l’aprovació dels requeriments específics per tal de disposar de programari certificat que haurà de garantir la veracitat, transparència i traçabilitat dels moviments i processos, i evitar qualsevol frau que falsegi la comptabilitat de les empreses.

Què passa si no es compleix la Llei Antifrau?

S’han estipulat multes de diferents quanties i imports, que s’establiran tant per a les empreses que facin servir els programes, com per als desenvolupadors i fabricants, en funció de l’ús dels mateixos.

Com et podem ajudar?

Des de Business Tic Consultoria et recomanem que disposis de programes actualitzats que et garanteixin i et facilitin l’acompliment de la nova normativa.

T’ajudem a escollir les eines més adequades a la teva empresa i t’acompanyem si cal en la migració als nous sistemes per fer-ho el més fàcil possible.