A Business Tic Consultoria t’ajudem en la gestió d’aquesta nova obligació regulada pel Reial Decret 285/2021.

Què és RETO?

RETO és el Registre Electrònic de Transaccions i Operacions amb productes fitosanitaris, o el que és el mateix, la presentació de forma telemàtica del registre de transaccions de fitosanitaris. És una plataforma creada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que està regulat pel Reial Decret 285/2021.

Quina funció té?

L’objectiu principal d’aquesta aplicació és registrar tots els moviments de productes fitosanitaris d’ús professional, tant entrades i sortides, per obtenir-ne una traçabilitat integral.

Quan és obligatori registrar a RETO les transaccions amb ppff?

El Reial decret 285/2021 entrarà en vigor el 10/11/2021, i estableix el Registre Electrònic de Transaccions i Operacions amb productes fitosanitaris (RETO) amb la finalitat de facilitar les tasques de control i registre de les transaccions dels productes esmentats garantir en tot moment la traçabilitat dels productes fitosanitaris.

Qui està obligat a registrar a REPTE les transaccions amb ppff?

Els operadors inscrits a ROPO als sectors Subministrador i Tractaments fitosanitaris.

Quina informació mínima s’ha de registrar de les transaccions amb ppff?

A RETO s’ha d’enregistrar en totes les transaccions:

  1. Informació relativa a les dades generals de la transacció i el caràcter de la mateixa.
  2. Informació relativa a cadascun dels productes fitosanitaris objecte de la transacció.

Cada tipus d’operació té per objecte tenir una traçabilitat dels productes, i per tant la informació d’on es troba en cada moment.

Quin procediment cal seguir?

Per poder utilitzar RETO el primer pas que han de fer els usuaris és procedir a l’AUTORREGISTRE en l’aplicació, i cal que l’operador que pretengui utilitzar RETO es trobi inscrit prèviament al Registre Oficial del Productors i Operadors de Productes Fitosanitaris (ROPO), al sector subministrador o bé el sector tractaments del mateix. Al Manual d’autorregistre podeu trobar les instruccions per realitzar aquesta gestió.

Un cop realitzat l’autorregistre podeu accedir a l’aplicació RETO:

La Subdirecció General de Sanitat i Higiene Vegetal i Forestal del MAPA, responsable del RETO, ha elaborat un document destinat a facilitar la informació per a l’enregistrament correcte de les transaccions i al qual es pot accedir al següent ENLLAÇ.

Com t’ajudem a Btic?

A Business Tic Consultoria hem desenvolupat una generació automàtica d’arxius amb totes les dades de moviments des del programa SAGE 200, així podràs penjar fàcilment i en poca estona totes les dades directament a RETO sense haver d’estar recopilant informació.

Envia un correu a comercial@btic.cat o truca al 938836899 i t’informarem.

Categories: SageSoftware