1. Titular del lloc web

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el present avís legal regula les condicions d’accés, navegació i us de la pàgina web www.btic.cat gestionada per Business Tic Consultoria SL amb domicili al carrer de les Flors número 6 de (08500) Vic (Barcelona), amb NIF B65799900 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 47267, Foli 130, Full 546667, Inscripció 2 .

Els usuaris poden contactar amb Business Tic Consultoria SL mitjançant el telèfon +34.938836899  o per correu electrònic a info@btic.cat .

2. Legislació Aplicable.

Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la Societat de la Informació. I les normatives vigents en protecció de dades personals: el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD).

En el cas que una autoritat competent declari la nul·litat de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís Legal, les restants disposicions seguiran sent vàlides i vinculants per a ambdues parts, llevat que aquesta autoritat resolgui una altra cosa expressament.

Amb caràcter general les relacions entre Business Tic Consultoria SC amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI (LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL COMERCIO ELECTRÓNICO).

3. Política de Privacitat.

A efecte del que preveu la Llei de Protecció de dades de caràcter personal aquest lloc web disposa de la informació a l’usuari exigida per aquesta, consulta la nostra Política de Privacitat abans de facilitar qualsevol de les teves dades de caràcter personal, tant sigui pels formularis disponibles com per qualsevol altre mitjà de contacte.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Business Tic Consultoria SL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Business Tic Consultoria SL

Business Tic Consultoria SL no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la present pàgina web i els serveis oferts en la mateixa.

5. Política de Cookies.

Aquesta pàgina web utilitza tecnologia “cookies”, per a més informació consulta la nostra Política de  Cookies

6. Condicions Generals d’Utilització.

Aquest lloc web  té per objecte facilitar als usuaris exclusivament informació sobre els serveis i productes oferts per Business Tic Consultoria SL així com poder cursar una petició d’informació dels mateixos a través dels seus formularis o bé per qualsevol altre contingut de contacte d’aquest web, i està dirigit exclusivament a persones físiques o jurídiques amb plena capacitat d’obligar-se.

Business Tic Consultoria SL es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques del comerç o la indústria. En aquests supòsits, Business Tic Consultoria SL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica per això us recomanem revisar aquest avís legal cada vegada que accedeixi al nostre lloc web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera , l’inici d’una relació comercial amb Business Tic Consultoria SL o qualsevol dels seus punts de venda.

Aquestes condicions són d’aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a la present pàgina web. L’Usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari s’obliga a no utilitza aquesta pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.  Així mateix, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web.

L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina web.

L’usuari utilitzarà els serveis i materials disponibles a la pàgina web així com els continguts exclusivament per a fins particulars, excloent-ne qualsevol modalitat d’utilització diferent a aquesta, i amb exclusió específica a qualsevol utilització amb ànim de lucre o que reporti benefici, directe o indirecte a l’usuari o a tercers.

L’usuari haurà d’establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per a evitar accions no desitjades en el seu sistema d’informació, arxius i equips informàtics empleats per accedir a Internet i, especialment, a la pàgina web i / o els Continguts, sent conscient que Internet no és un mitjà totalment segur.

Business Tic Consultoria SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l’accés a aquesta informació a certs usuaris.

Business Tic Consultoria SL no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

7. Enllaços Web de Tercers.

Business Tic Consultoria SL podrà incloure en aquest lloc web enllaços de tercers. Aquests enllaços són inclosos directament per Business Tic Consultoria SL entenent de bona fe que, poden resultar del teu interès.

Business Tic Consultoria SL realitza tants esforços raonables com sigui possible per identificar si la informació cap a la qual s’efectua l’enllaç és rellevant i pertinent, però no realitza auditories o controls dels llocs cap els que s’estableix l’enllaç, així com tampoc en relació amb les accions o omissions de qui els decideixin operar, tindràs en tot moment la llibertat de decidir (Sense cap obligació) si vols o no fer clic sobre qualsevol enllaç disponible al web, o bé interactuar a través de qualsevol altre mitjà o manera que prefereixis, informar-te en la seva totalitat de les condicions d’ús, Política de Privacitat i / o altres termes aplicables del website de tercers si són acceptables o no per a tu, de manera que Business Tic Consultoria SL no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es puguis accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de Business Tic Consultoria SL. La presència de “links” o enllaços a les pàgines web de Business Tic Consultoria SL té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Si us plau, si detectes que qualsevol dels enllaços ha deixat de ser correcte, no funciona, i / o remet a una web que de qualsevol forma incompleix amb la normativa aplicable, t’agrairem que ens ho comuniquis mitjançant correu electrònic a l’adreça info@btic.cat

8. Enllaços al Lloc Web

Qualsevol tercer que vulgui introduir enllaços des de les seves pàgines web a aquest lloc haurà de complir amb totes les condicions exigides legalment sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei, no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums.

L’enllaç únicament pot vincular amb la home page o pàgina principal del website i no podrà reproduir-la de cap altra manera. Quedarà en tot cas prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que enquadrin la pàgina o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del lloc web i, en cap cas, quan es puguin visualitzar conjuntament amb continguts aliens a aquest de manera que:

  1. Pugui produir error, confusió o engany en els usuaris sobre la veracitat de la procedència dels serveis o els seus continguts.
  2. Suposi un acte de comparació o imitació deslleial.
  3. Serveixi per aprofitar la reputació de la marca, prestigi o manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre Business Tic Consultoria SL, els seus serveis, productes, empleats, clients o col·laboradors.
  4. De qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació aplicable i vigent en cada moment.

En cap cas, es pot expressar en la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que Business Tic Consultoria SL ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’altra manera patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

Està prohibida la utilització de qualsevol marca anomenada Business Tic Consultoria SL dins de la pàgina del remitent, llevat dels casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per Business Tic Consultoria SL  i sempre amb el que estableix aquesta clàusula.

Business Tic Consultoria SC es reserva el dret a exercir totes les accions que corresponguin en dret per qualssevol enllaç fet per tercers al lloc web que suposi una vulneració dels seus legítims drets o d’aquells de tercers proveïdors, col·laboradors o entitats associades d’aquesta.

9. Exclusió de Responsabilitats.

Les informacions presentades en aquesta web són de caràcter orientatiu, quedant Business Tic Consultoria SL exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud, efectivitat o actualització en aquesta informació. Business Tic Consultoria SL es reserva el dret a modificar el contingut de la pàgina web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

Business Tic Consultoria SL no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

S’exonera Business Tic Consultoria SL de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per Business Tic Consultoria SL sempre que procedeixi de fonts alienes Business Tic Consultoria SL

En tot cas, Business Tic Consultoria SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i / o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col·laborador, o entitats associades.

Queda prohibit l’accés, registre, navegació, utilització, allotjament i / o descàrregues de materials i / o ús dels serveis de qualsevol web i / o continguts de Business Tic Consultoria SL per part de menors d’edat. En particular, Business Tic Consultoria SL no garanteix que els Usuaris utilitzin el Portal i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal, ni que ho facin de forma diligent i prudent.

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini www.btic.cat les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar, davant qualsevol dubte o consulta de les mateixes, així com dels nostres serveis pot contactar amb nosaltres al correu electrònic info@btic.cat  en els termes que estableix aquest avís legal.

La nostra adreça web és: https://btic.cat.

Vic, a 1 d’agost de 2022.