Next Generation EU – Pla Kit Digital, un programa per a la transformació digital de pimes i autònoms 

(pàgina en construcció)

en breu tindrem tota la informació de com des de Business Tic Consultoria et podem acompanyar en la digitalització de la teva empresa subvencionada amb el Kit Digital

Què és?

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital.

A qui va dirigit?

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Com aconseguir el bo digital?

Si compleixes les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podràs disposar d’un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

Descarrega’t aquí:

Requisits per ser beneficiari

  • Ser una petita empresa, microempresa o autònom de conformitat amb les definicions del Anex I del Reglament (UE) nº 651/2014 (empresa que ocupi a menys de 50 persones i amb un volum de negocis anual o amb un balanç general anual que no superi els 10 milions EUR.)
  • No estar en situació d’empresa en crisi.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
  • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
  • Estar en situació d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
  • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea.
  • No superar el límit d’ajuts de mínimis.
  • Complir els límits financers i efectius que defineixen les diferents convocatòries.
  • Estar registrat a Acelera Pyme i disposar de l’avaluació de Maduresa Digital d’acord amb el Test de Diagnòstic Digital disponible a la plataforma Acelera Pyme. (https://acelerapyme.gob.es/kit-digital  // Autodiagnòstic)

Si compleixes les condicions establertes a les bases de la convocatòria de l’ajuda del Kit Digital, podràs disposar d’un bo digital que et permetrà accedir a les solucions de digitalització.

L’import màxim es detalla a la taula, i dependrà de la mida de la teva empresa:

Segments de beneficiarisImport bo digital
Segment I. Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats12.000 €
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats6.000 €
Segment III. Petites empreses o Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació2.000 €

Tria les solucions digitalitzadores del Kit Digital , selecciona la que necessitis i consulta com et podem ajudar des de Btic.

Lloc web i Presència a internet

Fins a 2.000€
Gestió de xarxes socials

Fins a 2.500€
BI i analítica

Fins a 4.000€Gestió de processos

Fins a 6.000€
Comunicacions segures

Fins a 6.000€
Comerç electrònic

Fins a 2.000€

Gestió de clients

Fins a 4.000€
Serveis d’oficina virtual

Fins a 12.000€
Factura electrònica

Fins a 1.000€


Ciberseguretat

Fins a 6.000€

Per més informació contacte amb nosaltres especificant a l’assumpte ‘Kit Digital’ i indicant en quina solució estàs interessat.