1. Objecte

Aquesta política de privadesa regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web www.btic.cat (d’ara endavant, el Lloc Web) i també de les obtingudes per qualsevol altre sistema de contacte com correus electrònics, trucades o visites presencials.

El tractament de dades personals que Business Tic Consultoria SL pot realitzar des d’altres pàgines web, aplicacions o xarxes socials de tercers, a les quals es poden accedir a través del Lloc Web, no es regularan per aquesta política de privadesa.

 1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals que es fa a través d’aquest Lloc Web és la societat Business Tic Consultoria SL amb domicili al carrer de les Flors número 6 de (08500) Vic (Barcelona), telèfon +34.938836899  i correu electrònic a info@btic.cat .

 1. Dades personals

Business Tic Consultoria SL recollirà exclusivament aquelles dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb els fins per als quals són tractats, segons corresponguin en cada cas. L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

Queda prohibit que qualsevol usuari utilitzi el Lloc Web per demanar dades personals d’altres usuaris.

 1. Finalitat del tractament

Les dades personals rebudes a través del Lloc Web es tractaran per a les següents finalitats, segons correspongui en cada cas:

 • Atendre les sol·licituds, peticions, consultes, dubtes, queixes o reclamacions que els usuaris dirigeixin a Business Tic Consultoria SL .
 • Respondre a les persones que s’han posat en contacte amb Business Tic Consultoria SL amb l’interès potencial d’esdevenir clients o col·laboradors de Business Tic Consultoria SL .
 • Valorar els currículums vitae rebuts per a vacants presents o futures a cobrir a Business Tic Consultoria SL.
 • Enviar comunicacions relatives a novetats, promocions, esdeveniments i/o informació corporativa de Business Tic Consultoria SL i dels seus productes i serveis.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a través del Lloc Web.
 • Respondre a l’exercici dels drets de privadesa de l’usuari.
 1. Legitimació del tractament.

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el consentiment de l’usuari, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb Business Tic Consultoria SL. amb l’interès potencial d’esdevenir clients o col·laboradors de Business Tic Consultoria SL..
 • Valorar els currículums vitae rebuts per a vacants presents o futures a cobrir a Business Tic Consultoria SL.
 • Enviar comunicacions relatives a novetats, promocions, esdeveniments i/o informació corporativa de Business Tic Consultoria SL i dels seus productes i serveis.

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari per poder subscriure i executar el contracte entre Business Tic Consultoria SL. i l’usuari.

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d’una obligació legal, en cas d’haver estat prestat en les finalitats següents:

 • Gestionar i emetre els documents acreditatius de la compravenda entre Business Tic Consultoria SL. i l’usuari.
 • Atendre les sol·licituds, peticions, consultes, dubtes, queixes o reclamacions que els usuaris dirigeixin a Business Tic Consultoria SL.
 • Respondre a l’exercici dels drets de privadesa de l’usuari.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè Business Tic Consultoria SL. pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.

Finalment, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’interès legítim, en cas d’haver estat prestat en la finalitat de prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a través del Lloc Web.

 1. Destinataris

Business Tic Consultoria SL no vendrà les dades personals objecte dels tractaments. A més, no realitzarà cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal i als destinataris que s’indiquen a continuació:

 • Administracions públiques.
 • Jutjats i tribunals. Forces i cossos de seguretat.
 • Entitats financeres.
 • Proveïdors de serveis tecnològics i analítica.
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i entrega, i/o els seus establiments associats.
 • Proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client.
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis jurídics, ciberseguretat i prevenció, detecció i control d’abusos i fraus.
 • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, com agències de publicitat, socis publicitaris o xarxes socials que, en determinats casos, puguin actuar com a corresponsables del tractament.

Business Tic Consultoria SL pot precisar realitzar transferències internacionals de dades a proveïdors ubicats a països que no disposen de normativa equivalent a l’europea per al tractament de dades personals, aquesta contractació es realitzaria amb el compliment previ de tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privadesa dels usuaris.

 1. Terminis de conservació.

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l’usuari, les dades seran conservades mentre no es revoqui.

Els currículums vitae es conservaran durant un termini màxim de 6 mesos tenint en compte possibles futurs processos de selecció de Business Tic Consultoria SL, sempre que prèviament l’usuari no revoqui el consentiment prestat.

Si la base jurídica del tractament consisteix en l’execució d’un contracte, les dades seran conservades durant la seva vigència.

No obstant això, les dades personals es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats a Business Tic Consultoria SL segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

 1. Drets dels usuaris.

Us informem que en qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les vostres dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat, al domicili Carrer de les Flors 6 – 08500 Vic (Barcelona) ; o bé al correu electrònic info@btic.cat

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les vostres dades podeu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid ( www.aepd.es).

A Vic, a 1 d’agost de 2.022