El canal de denúncies és una nova obligació que han de tenir molt present les empreses. És fàcil que la coneguis, però també ho és que hagi pogut passar per alt. La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció va entrar en vigor el 13 de març passat i posa sobre la taula la necessitat que les empreses amb més de 49 empleats disposin d’un canal de denúncies intern.

Amb Woffu t’oferim un canal de denúncies que compleix al peu de la lletra la normativa de la Directiva Whistleblowing.

Què és el canal de denúncies en una empresa?

Mitjançant la legislació esmentada, aquest nou decret (que ja està en vigor al nostre país) té la finalitat de protegir les persones que en un context laboral o professional detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus.
Així, doncs, el canal de denúncies funciona com una eina que permet a qualsevol persona d’una empresa informar sobre una infracció que s’hagi produït dins l’entorn laboral. Aquestes comunicacions han de ser totalment anònimes i confidencials i un gestor (aquell que s’ha habilitat) serà l’encarregat de rebre aquestes informacions.

Com funciona un canal de denúncies?

La base sobre la qual es regeix el funcionament d’un canal de denúncies és, sens dubte, la confidencialitat. Ha de ser un sistema segur, que garanteixi la seguretat de les persones (denunciant i qualsevol de les esmentades a la denúncia) i al qual només tinguin accés els individus autoritzats.
El sistema ha de garantir que les denúncies es puguin transmetre per escrit o verbalment, d’una manera àgil i ràpida, i es puguin emmagatzemar durant almenys dos anys, que és el període establert per llei. A més, el sistema ha de funcionar de manera independent i diferenciada als canals de comunicació que l’empresa tingui habilitats. Alhora, cal establir un procediment clar per a la gestió, justificant de rebut i seguiment, a través d’un o més responsables.

La meva empresa està obligada a habilitar un canal de denúncies?

D’acord amb la legislació vigent, aquestes són les empreses obligades a habilitar un canal de denúncies:

  • Totes les empreses i/o entitats del sector públic
  • Totes les empreses del sector privat que tinguin més de 49 treballadors/es
  • Totes les empreses del sector financer
  • Partits polítics, sindicats i organitzacions empresarials
  • Fundacions que gestionin fons públics

Com habilitar un canal de denúncies a l’empresa?

Si la teva empresa està obligada a habilitar un canal de denúncies, has de fer una sèrie de passos:

Decidir quin mitjà farem servir per gestionar les denúncies. El més recomanable és comptar amb un programari específic o complementari que et garanteixi complir amb la normativa, com ara Woffu.

Assignar un responsable per al canal de denúncies. No cal que sigui un lloc exclusiu, perquè el professional pot exercir altres funcions dins de l’empresa.

Crear una norma que reguli el canal de denúncies. És fonamental tenir-lo elaborat i compartir-lo, perquè les persones de l’empresa sàpiguen exactament per a què serveix el canal de denúncies, qui el pot utilitzar, a través de quines vies, com s’han de presentar les denúncies, quin tipus de qüestions es poden denunciar i com es resoldrà (pas a pas) cada denúncia. La ISO 37002 és l’estàndard internacional que regula la denúncia d’irregularitats a les empreses i conté informació sobre la manera d’integrar als teus sistemes un canal de denúncies.

El registre de les denúncies. És fonamental per portar el control de totes les denúncies que s’hagin realitzat i, per descomptat, de la resolució i les mesures.

La comunicació de l’existència d’un canal de denúncies. Després d’haver fet tots aquests passos, els empleats i les empleades hauran de ser informats sobre l’existència d’un canal de denúncies. A ells els haurem de traslladar el seu funcionament i normativa.

Quan ha d’estar operatiu el canal de denúncies?

La llei que regula la posada en marxa dels canals de denúncies a les empreses està en vigor des del passat 13 de maig de 2023. Des d’aquesta data, el Govern ha donat una sèrie de terminis, segons la naturalesa de la empresa. Vegem quines són les dates límit:

  • Administracions públiques, entitats i empreses de més de 249 empleats: 13 de juny de 2023
  • Empreses d’entre 50 i 249 empleats: 1 de desembre de 2023

Hi haurà sancions per a les empreses?

Sí, incomplir la llei pot comportar sancions per a empreses i persones físiques. Són les següents:

  • De 30.001 fins a 300.000 € si es tracta de persones físiques
  • De 600.001 a 1.000.000 € en cas d’empreses

També seran objecte de sanció totes aquelles persones que presentin denúncies falses i hi haurà multes, lògicament, si són revelades denúncies, informació i documentació confidencial.

El canal de denúncies ja és obligatori per a totes les empreses que tinguin més de 49 empleats, entre d’altres. Per tant, és convenient que posem fil a l’agulla implantant un sistema que en garanteixi el funcionament com més aviat millor.

Truca ara al 938836899 i t’ajudarem a activar el teu canal de denúncies.

Font ©2023 Woffu Job Organizer, SL.

Categories: BticSoftware