Et preocupa la factura electrònica i la nova llei “Crea y Crece”? A BTIC ho tenim tot a punt per ajudar-te. Truca’ns i t’informarem.
 #leycreaycrece #efactura #facturaelectronica #kitdigital #sage #btic

Què és la Factura Electrònica o e-Factura?

La factura electrònica és la versió digital de la factura tradicional. Podent ser transmesa i conservada de manera electrònica. Funcionalment i legalment és equivalent a la factura tradicional.
La factura electrònica serà obligatòria a Espanya igual que en altres països, tal i com es defineix a la Llei “Crea y Crece”, en vigor des del 19 d’octubre 2022, article 12 relatiu a la facturació electrònica: Obligació d’expedir, trametre i rebre factures electròniques a totes les empreses i autònoms ens les seves relacions comercials. Modifica la normativa actual de la Llei 56/2007.

Implantar un sistema de facturació electrònica adequat té avantatges:

·         Complir l’obligatorietat de factura electrònica a Espanya Llei “Crea y Crece”.
·         Seguiment en temps real de les factures.
·         Rapidesa en l’intercanvi d’informació.
·         Major rendibilitat i disminució de costos.
·         Optimització de processos i millores en la gestió.
·         Estar adaptat tecnològicament davant de qualsevol requisit de facturació d’un soci de negoci.
·         Canal de comunicació segur i global.
·         Facilitar les relacions de negoci internacionals.

i la llei?

La Llei 18/2022, de creació i creixement d’empreses estableix que tots els empresaris i professionals hauran d’expedir, trametre i rebre factures electròniques en les relacions comercials amb altres empresaris i professionals.

A la tardor de 2023 s’aprovarà i entrarà en vigor per a les empreses amb una facturació superior als 8 milions d’euros, que tindran un any per adaptar-se  (tardor de 2024?).

La resta d’empreses i professionals l’hauran d’aplicar 24 mesos després de la seva publicació al BOE (tardor 2025?), i els autònoms disposaran d’alguns mesos més.

A més, s’estableix l’obligació (articles 8 i 9) per al destinatari de la factura d’informar-ne l’estat (acceptada, no acceptada, pagada, no pagada, etc).

No esperis a l’últim moment, truca´ns i t’explicarem com fer-ho.